กิจกรรม : การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาระโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ


รายละเอียด :
    

ตามนโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี ที่มีหย่อมความกดอากาศสูงสภาพอากาศปิด และเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งส่งผลต่อการหมุนเวียนและกระจายตัวของอากาศทำให้มลพิษจากฝุ่นละอองเกิดการสะสมในอากาศปกคลุมพื้นที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้/วัชพืชและเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฏหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 630 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**