- เรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
  การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
  หลักการของการบริหารจัดการความรู้
  ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
  ความหมายของการบริหารจัดการความรู้
  ปรัชญาและความเชื่อของการบริหารจัดการความรู้
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
593
22 มิ.ย. 2562
2 การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
601
22 มิ.ย. 2562
3 การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
22 มิ.ย. 2562
4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนกันยายน 2556 ฉบับที่ 1 (๙๙ วิธี จากลูกน้องขึ้นเป็นนาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
658
16 พ.ย. 2558
5 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนกันยายน 2556 ฉบับที่ 2 ( การกระตุ้นความจำในการทำงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
688
16 พ.ย. 2558
6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2556 ฉบับที่ 1 (งานสัมฤทธิ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
626
16 พ.ย. 2558
7 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2556 ฉบับที่ 2 ( ทัศนคติกำหนดทุกสิ่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
16 พ.ย. 2558
8 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนตุลาคม 2556 ฉบับที่ 3 ( Think Smart) ดาวน์โหลดเอกสาร
639
16 พ.ย. 2558
9 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน2556 ฉบับที่ 1 ( การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
620
16 พ.ย. 2558
10 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน 2556 ฉบับที่ 2 ( คนสำราญ งานสำเร็จ) ดาวน์โหลดเอกสาร
681
16 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2