ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะากรเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยซ่อมแซมติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ, ดูแลบำร่งรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 653 คน