ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 685 คน