ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
  รายละเอียด :

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

ณ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 687 คน