ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่งและเผาป่า
  รายละเอียด :

การป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่งและเผาป่า เพื่อลดการกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน