ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กรมการปกครอง มอบของขวัญเพื่อบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนด้านการพัฒนาบริการดิจิทัล “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว”
  รายละเอียด :

 กรมการปกครอง มอบของขวัญเพื่อบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนด้านการพัฒนาบริการดิจิทัล “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” กรมการปกครอง มอบของขวัญเพื่อบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนด้านการพัฒนาบริการดิจิทัล “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” โดยการจัดทำและพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวม การให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ทั้งหมดของกรมการปกครองไว้ในช่องทางเดียว โดยประชาชนสามารถขอรับบริการออนไลน์ได้ทั้งทางเว็บไซต์ https://citizenservice.dopa.go.th/#/ ผ่านคอมพิวเตอร์ และ แอปพลิเคชัน DOPA Citizen Service ผ่านโทรศัพท์มือถือ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีระบบติดตามและแจ้งเตือนสถานะ การอนุมัติ/อนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการด้วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน