ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
  รายละเอียด :

 ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน

หมอกควันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำให้ประชาชนรับทราบวิธีปฏิบัติในการลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน ดังนี้

1) ไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควัน

2) ไม่ออกกำลังกายและทำงานที่ออกแรงมากในที่โล่งแจ้ง

3) ควรป้องกันฝุ่นละออง เพื่อไม่ให้เข้าไปในบ้านเรือน

4) ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ

5) ไม่ควรรองน้ำฝนมาใช้ในการอุปโภคบริโภค

6) เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกควัน

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย กระทรวงมหาดไทย

ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน