ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2556
  รายละเอียด :

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง  สมัยวิสามัญ  สมันที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556  เพื่อพิจาณาเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการขึ้นให้ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเรื่องอื่นๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ระหว่างวันที่ 16- 30 เมษายน 2556  นั้น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 818 คน