ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
  รายละเอียด :

ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 772 คน