ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ต.ค. 2564
2 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.ย. 2564
4 การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์โควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ส.ค. 2564
5 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ส.ค. 2564
6 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ก.ค. 2564
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 (1 ตค 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 ก.ค. 2564
8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์เรื่องใกล้จะหมดระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
67
11 มิ.ย. 2564
10 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64