ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ต.ค. 2562
3 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 ต.ค. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่องผลการพิจารณาการเปิดซองประมูลราคา โครงการเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ต.ค. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง การเปิดประมูลให้เช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนควบของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 ก.ย. 2562
6 ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ก.ย. 2562
7 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ก.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
20 ส.ค. 2562
9 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ส.ค. 2562
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
05 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52