ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ช่องทางแจ้งเบาะแสดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 มี.ค. 2564
92 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
04 มี.ค. 2564
93 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 ก.พ. 2564
94 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
03 ก.พ. 2564
95 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 ก.พ. 2564
96 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 ม.ค. 2564
97 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1164
25 ม.ค. 2564
98 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
20 ม.ค. 2564
99 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
12 ม.ค. 2564
100 ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72