ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 ม.ค. 2564
102 รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
07 ม.ค. 2564
103 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ม.ค. 2564
104 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ม.ค. 2564
105 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
24 ธ.ค. 2563
106 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
18 ธ.ค. 2563
107 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ธ.ค. 2563
108 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
14 ธ.ค. 2563
109 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
27 พ.ย. 2563
110 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
23 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72