ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 พ.ย. 2563
112 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส RSV ดาวน์โหลดเอกสาร
628
09 พ.ย. 2563
113 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ดาวน์โหลดเอกสาร
619
09 พ.ย. 2563
114 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
29 ต.ค. 2563
115 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
19 ต.ค. 2563
116 ประกาศรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 ต.ค. 2563
117 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
08 ต.ค. 2563
118 รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในปีงบประมาน 2563 ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ต.ค. 2563
119 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
01 ต.ค. 2563
120 ประกาศ เรื่อง รายงานการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72