ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 ก.ค. 2563
132 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 ก.ค. 2563
133 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
09 ก.ค. 2563
134 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 (1 ตค 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
637
09 ก.ค. 2563
135 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 มิ.ย. 2563
136 ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
659
17 มิ.ย. 2563
137 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 มิ.ย. 2563
138 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
08 มิ.ย. 2563
139 ทิ้งขยะอย่างไร ให้ปลอดภัยจากCOVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
13 พ.ค. 2563
140 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72