ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
683
05 พ.ค. 2563
142 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
30 เม.ย. 2563
143 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
23 เม.ย. 2563
144 ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบ้าน ที่พักอาศัย ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
22 เม.ย. 2563
145 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
651
15 เม.ย. 2563
146 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
629
09 เม.ย. 2563
147 แผนการใช้จ่ายงประมาณประจำปี 2563 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
641
09 เม.ย. 2563
148 รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
08 เม.ย. 2563
149 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
02 เม.ย. 2563
150 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72