ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
06 ก.พ. 2563
162 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
98
31 ม.ค. 2563
163 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 ม.ค. 2563
164 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
686
27 ม.ค. 2563
165 รู้เท่าทัน ก่อนบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
193
06 ม.ค. 2563
166 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ม.ค. 2563
167 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
03 ม.ค. 2563
168 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(กรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ธ.ค. 2562
169 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
24 ธ.ค. 2562
170 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
698
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72