ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
18 ธ.ค. 2562
172 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
13 ธ.ค. 2562
173 การส่งเสริมสนับสนุนผักสดปลอดสารเคมี ดาวน์โหลดเอกสาร
724
12 ธ.ค. 2562
174 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
06 ธ.ค. 2562
175 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
28 พ.ย. 2562
176 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
671
27 พ.ย. 2562
177 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
22 พ.ย. 2562
178 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
21 พ.ย. 2562
179 ประกาศรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 พ.ย. 2562
180 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
15 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72