ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1-2) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 เม.ย. 2565
12 ประกาศเปิดรับคำขอจัดสรรเงิน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2565
13 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 เม.ย. 2565
14 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย. 65 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 เม.ย. 2565
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 เม.ย. 2565
16 กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 เม.ย. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
19 เม.ย. 2565
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 เม.ย. 2565
19 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2565
20 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72