ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
10 ก.ค. 2562
202 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
04 ก.ค. 2562
203 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ สายไสเทียม หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
645
01 ก.ค. 2562
204 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
644
14 มิ.ย. 2562
205 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
661
12 มิ.ย. 2562
206 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
10 มิ.ย. 2562
207 รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดาวน์โหลดเอกสาร
654
29 พ.ค. 2562
208 ประกาศผลการประกวดกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
24 พ.ค. 2562
209 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
641
15 พ.ค. 2562
210 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-เมษายน2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
648
08 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72