ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ป้ายประชาสัมพันธ์ "ยิ้มหวาน บริการดี วจีเพราะ" ดาวน์โหลดเอกสาร
648
03 พ.ค. 2562
212 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
29 เม.ย. 2562
213 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
677
29 เม.ย. 2562
214 ประชาสัมพันธ์ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ดาวน์โหลดเอกสาร
637
25 เม.ย. 2562
215 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
673
24 เม.ย. 2562
216 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
641
23 เม.ย. 2562
217 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
657
11 เม.ย. 2562
218 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
659
11 เม.ย. 2562
219 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
09 เม.ย. 2562
220 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
09 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72