ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
08 ม.ค. 2562
242 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยธรรมธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี (พ.ศ.2562-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
649
03 ม.ค. 2562
243 แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ (พ.ศ. 2562-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
648
03 ม.ค. 2562
244 ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
698
28 ธ.ค. 2561
245 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
28 ธ.ค. 2561
246 รายงานผลและการพัฒนาประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
653
28 ธ.ค. 2561
247 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
21 ธ.ค. 2561
248 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
06 ธ.ค. 2561
249 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางเรื่องการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
03 ธ.ค. 2561
250 สรุปรายผลการดำเนินการเรื่องร้อยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72