ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
31 ต.ค. 2561
252 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
26 ต.ค. 2561
253 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
26 ต.ค. 2561
254 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
655
26 ต.ค. 2561
255 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
19 ต.ค. 2561
256 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
682
11 ต.ค. 2561
257 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
649
05 ต.ค. 2561
258 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
03 ต.ค. 2561
259 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
640
01 ต.ค. 2561
260 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
683
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72