ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
27 ก.ย. 2561
262 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
25 ก.ย. 2561
263 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
633
06 ก.ย. 2561
264 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
654
27 ส.ค. 2561
265 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
700
21 ส.ค. 2561
266 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
653
14 ส.ค. 2561
267 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
07 ส.ค. 2561
268 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
686
25 ก.ค. 2561
269 รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
05 ก.ค. 2561
270 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
29 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72