ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดาวน์โหลดเอกสาร
660
25 มิ.ย. 2561
272 ขอประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง รับโอน(ย้าย) 1.ผู้อำนวยการกองคลัง(ระดับต้น) จำนวน 1อัตรา 2.เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
660
22 มิ.ย. 2561
273 รายงานผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
14 มิ.ย. 2561
274 รายงานผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
11 มิ.ย. 2561
275 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
655
08 มิ.ย. 2561
276 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
665
08 มิ.ย. 2561
277 ประกาศนโยบาย ลด ละ เลิกการใช้โฟม และถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
672
04 มิ.ย. 2561
278 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
670
02 มิ.ย. 2561
279 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
31 พ.ค. 2561
280 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
07 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72