ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เชิญสั่งซื้อขิงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกขิงที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 เม.ย. 2565
22 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 เม.ย. 2565
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 เม.ย. 2565
24 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 เม.ย. 2565
25 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 เม.ย. 2565
26 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 เม.ย. 2565
27 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 มี.ค. 2565
28 ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ครั้งที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 มี.ค. 2565
29 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 มี.ค. 2565
30 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72