ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
24 พ.ย. 2560
312 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
20 พ.ย. 2560
313 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
08 พ.ย. 2560
314 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
31 ต.ค. 2560
315 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
671
27 ต.ค. 2560
316 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
27 ต.ค. 2560
317 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาร 2560 รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
666
20 ต.ค. 2560
318 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
09 ต.ค. 2560
319 คู่มือประชาชนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
648
06 ต.ค. 2560
320 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
04 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72