ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลดเอกสาร
654
04 ต.ค. 2560
322 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
658
03 ต.ค. 2560
323 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
01 ต.ค. 2560
324 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
30 ก.ย. 2560
325 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
06 ก.ย. 2560
326 ประกาศ โครงสร้างเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
671
29 ส.ค. 2560
327 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
21 ส.ค. 2560
328 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
716
17 ส.ค. 2560
329 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
11 ส.ค. 2560
330 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
681
09 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72