ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
09 ส.ค. 2560
332 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
07 ส.ค. 2560
333 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
723
07 ส.ค. 2560
334 ประกาศผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
01 ส.ค. 2560
335 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
25 ก.ค. 2560
336 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
671
07 ก.ค. 2560
337 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
656
07 มิ.ย. 2560
338 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
05 มิ.ย. 2560
339 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 มิ.ย. 2560
340 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
25 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72