ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
673
25 พ.ย. 2559
362 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
25 พ.ย. 2559
363 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
753
21 พ.ย. 2559
364 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
722
17 พ.ย. 2559
365 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
666
16 พ.ย. 2559
366 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดาวน์โหลดเอกสาร
662
03 พ.ย. 2559
367 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
642
28 ต.ค. 2559
368 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
652
21 ต.ค. 2559
369 ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
20 ต.ค. 2559
370 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
17 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72