ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
28 ก.ค. 2559
382 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
740
25 ก.ค. 2559
383 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
714
14 ก.ค. 2559
384 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่้ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
27 มิ.ย. 2559
385 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
751
22 มิ.ย. 2559
386 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
708
13 มิ.ย. 2559
387 ประกาศ มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
668
24 พ.ค. 2559
388 ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้ฉวาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากนำ้ฉวาง ให้รองนายเทศมนตรีตำบลปากปากน้ำฉวางและปลัดเทศบาลตำบลปากนำ้ฉวางปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
666
24 พ.ค. 2559
389 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
780
03 พ.ค. 2559
390 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
27 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72