ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์สื่อแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก เรื่อง ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 ก.พ. 2565
32 โครงการจิตอาสา เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ทุกวันพุธ ของทุกเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ก.พ. 2565
33 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 ก.พ. 2565
34 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการองค์กร ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ก.พ. 2565
35 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 ก.พ. 2565
36 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ก.พ. 2565
37 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 ม.ค. 2565
38 ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ม.ค. 2565
39 โครงการคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 ม.ค. 2565
40 กรมการปกครอง มอบของขวัญเพื่อบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนด้านการพัฒนาบริการดิจิทัล “DOPA Citizen Service บริการวิถีใหม่...ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72