ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
737
20 เม.ย. 2559
392 ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
677
08 เม.ย. 2559
393 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
761
28 มี.ค. 2559
394 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
28 มี.ค. 2559
395 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
726
12 ก.พ. 2559
396 ประกาศกำหนดตรวจการจ้างโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
731
04 ก.พ. 2559
397 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
26 ม.ค. 2559
398 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
30 ต.ค. 2558
399 ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
662
27 ก.ค. 2558
400 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
800
26 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72