ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
790
12 พ.ค. 2558
402 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
772
07 พ.ค. 2558
403 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
830
17 เม.ย. 2558
404 ขั้นตอน การแจ้งครองงาช้างและขออนุญาตค้างาช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
721
03 เม.ย. 2558
405 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
752
26 ก.พ. 2558
406 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
12 ก.พ. 2558
407 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
764
04 ก.พ. 2558
408 รายงานสถานะการเงินประจำเดือน ธันวาคม ปี2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
27 ม.ค. 2558
409 ประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไป" ดาวน์โหลดเอกสาร
706
26 ม.ค. 2558
410 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
09 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72