ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
30 ธ.ค. 2557
412 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
679
26 ธ.ค. 2557
413 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
743
22 ธ.ค. 2557
414 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
735
19 ธ.ค. 2557
415 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี58 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
11 ธ.ค. 2557
416 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
11 ธ.ค. 2557
417 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
678
08 ธ.ค. 2557
418 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
04 ธ.ค. 2557
419 แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง พ.ศ.2558 - 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
03 ธ.ค. 2557
420 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
750
27 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72