ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
745
28 ก.ค. 2557
432 ทต.ปากน้ำฉวางมีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
682
30 มิ.ย. 2557
433 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
26 มิ.ย. 2557
434 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
748
26 มิ.ย. 2557
435 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
914
06 มิ.ย. 2557
436 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรและดำเนินการจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
884
30 พ.ค. 2557
437 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง ให้ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวางปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
719
06 พ.ค. 2557
438 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
928
02 พ.ค. 2557
439 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
21 เม.ย. 2557
440 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
747
17 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72