ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (เพิ่ม จำนวน 3 กระบวนงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
688
03 เม.ย. 2557
442 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
731
28 มี.ค. 2557
443 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
743
17 ก.พ. 2557
444 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
17 ก.พ. 2557
445 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
10 ก.พ. 2557
446 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
743
31 ม.ค. 2557
447 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
27 ม.ค. 2557
448 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
735
13 ม.ค. 2557
449 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
750
10 ม.ค. 2557
450 เรื่อง กระบวนงานการบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ที่กระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
697
08 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72