ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 งบแสดงฐานะการเงินปี2556(เทศบาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
736
31 ต.ค. 2556
462 รายรับ-จ่าย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
31 ต.ค. 2556
463 งบแสดงฐานะการเงินปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
10 มิ.ย. 2556
464 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1087
16 พ.ค. 2556
465 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
889
14 พ.ค. 2556
466 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
763
29 เม.ย. 2556
467 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
938
23 เม.ย. 2556
468 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
840
22 เม.ย. 2556
469 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
22 เม.ย. 2556
470 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
17 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72