ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
756
17 เม.ย. 2556
472 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
887
30 มี.ค. 2556
473 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
880
28 มี.ค. 2556
474 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา
1257
19 มี.ค. 2556
475 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 อัตราและตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
890
05 มี.ค. 2556
476 เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 - 2561) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) และให้บริการรับชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
700
27 ก.พ. 2556
477 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ส. 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
821
14 ก.พ. 2556
478 ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
806
14 ก.พ. 2556
479 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25556 ดาวน์โหลดเอกสาร
820
08 ก.พ. 2556
480 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
28 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72