ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
729
25 ม.ค. 2556
482 ประกาศอบต.ฉวาง เรื่องการปรับปรุงกระบวนการบริการตามภารกิจของอบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
739
17 ม.ค. 2556
483 หลักเกณฑ์และคำแนะนำในการชำระภาษีปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
890
08 ม.ค. 2556
484 ประกาศอบต.ฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
729
03 ม.ค. 2556
485 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555
813
28 ธ.ค. 2555
486 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
986
26 ธ.ค. 2555
487 เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
864
12 ธ.ค. 2555
488 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
760
12 ธ.ค. 2555
489 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
762
12 ธ.ค. 2555
490 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
997
26 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72