ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 ม.ค. 2565
42 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
17 ม.ค. 2565
43 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้างและอัตราภาษีที่จัดเก็บ(ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ประจำปีพ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 ม.ค. 2565
44 การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ม.ค. 2565
45 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ม.ค. 2565
46 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ม.ค. 2565
47 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ธ.ค. 2564
48 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการเผาในที่โล่งและเผาป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 ธ.ค. 2564
49 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ธ.ค. 2564
50 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
09 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72