ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
967
01 มิ.ย. 2555
502 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
796
22 พ.ค. 2555
503 ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดี ขั้นตอนแรก และการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือกครูสอนดี ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
920
02 พ.ค. 2555
504 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
888
01 พ.ค. 2555
505 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
977
27 เม.ย. 2555
506 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
26 เม.ย. 2555
507 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบล "อบต.ฉวางเกมส์" ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
23 เม.ย. 2555
508 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
881
17 ก.พ. 2555
509 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
810
15 ก.พ. 2555
510 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
822
06 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72