ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
815
25 ม.ค. 2555
512 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
817
02 ม.ค. 2555
513 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวางได้ปรับลดระยะเวลาการบริการขอติดตั้งระบบประปา จาก 3 วัน/ราย เป็น 2 วัน/รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
825
30 ธ.ค. 2554
514 มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
805
30 ธ.ค. 2554
515 ประกาศโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้ชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
965
15 ธ.ค. 2554
516 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
974
08 ธ.ค. 2554
517 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
925
30 พ.ย. 2554
518 ประกาศการจัดเก็บภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
885
30 พ.ย. 2554
519 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
862
03 พ.ย. 2554
520 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
945
28 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72