ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ 28 ตุลาค ดาวน์โหลดเอกสาร
876
28 ต.ค. 2554
522 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
800
24 ต.ค. 2554
523 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
27 ก.ย. 2554
524 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
2106
26 ส.ค. 2554
525 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
09 ส.ค. 2554
526 เอกสารประการบรรยาย พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
873
06 ส.ค. 2554
527 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
867
05 ส.ค. 2554
528 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
828
05 ส.ค. 2554
529 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2554
835
28 ก.ค. 2554
530 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
842
28 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72