ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 สกู๊ป กิจกรรม "ออกปาก น่ำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน"
1162
29 มิ.ย. 2554
532 ขอเชิญชาวฉวางร่วมกิจกรรม ออกปากนำข้าว บอกเล่าวิถีชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
914
28 มิ.ย. 2554
533 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
848
27 มิ.ย. 2554
534 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
830
21 มิ.ย. 2554
535 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554
828
09 มิ.ย. 2554
536 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2554
826
19 เม.ย. 2554
537 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
824
18 เม.ย. 2554
538 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2554
859
08 เม.ย. 2554
539 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
840
08 เม.ย. 2554
540 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
820
04 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72