ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
813
12 ก.พ. 2554
542 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
955
01 ก.พ. 2554
543 ขอเชิญชาวฉวางร่วมประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
961
31 ม.ค. 2554
544 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2554
858
25 ม.ค. 2554
545 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2554
838
25 ม.ค. 2554
546 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ดาวน์โหลดเอกสาร
875
12 ม.ค. 2554
547 จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1011
10 ม.ค. 2554
548 การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนในการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
849
05 ม.ค. 2554
549 ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน (สำนักงานปลัด)
902
30 ธ.ค. 2553
550 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติ เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1371
27 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72