ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1030
18 พ.ย. 2553
562 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 และ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
875
17 พ.ย. 2553
563 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
851
08 พ.ย. 2553
564 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
927
01 พ.ย. 2553
565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2553
818
26 ต.ค. 2553
566 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2553
848
26 ต.ค. 2553
567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
989
27 ก.ย. 2553
568 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
925
24 ก.ย. 2553
569 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
904
24 ก.ย. 2553
570 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
927
24 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72