ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
979
18 ส.ค. 2553
572 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
929
18 ส.ค. 2553
573 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
865
10 ส.ค. 2553
574 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
952
30 ก.ค. 2553
575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
930
30 ก.ค. 2553
576 ประกาศเรื่องจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
30 มิ.ย. 2553
577 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในการออกเหตุฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
980
30 มิ.ย. 2553
578 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
955
30 มิ.ย. 2553
579 ผังกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
817
30 มิ.ย. 2553
580 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
883
15 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72