ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทสบาลตำบลปากน้ำฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ธ.ค. 2564
52 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ธ.ค. 2564
53 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ธ.ค. 2564
54 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
05 พ.ย. 2564
55 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 พ.ย. 2564
56 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ต.ค. 2564
57 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 ต.ค. 2564
58 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง เรื่อง สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปากนน้ำฉวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ต.ค. 2564
59 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 ต.ค. 2564
60 รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72