ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
879
12 ก.พ. 2553
592 ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
4010
05 ก.พ. 2553
593 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1110
26 ม.ค. 2553
594 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง ดาวน์โหลดเอกสาร
1068
18 ม.ค. 2553
595 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1121
15 ม.ค. 2553
596 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
961
30 ธ.ค. 2552
597 เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
948
30 ธ.ค. 2552
598 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
900
18 ธ.ค. 2552
599 การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
908
18 ธ.ค. 2552
600 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1029
15 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72